Afhandeling (hoger) beroep 2019

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

Ontvangen beroepszaken

6.919

7.610

Beroep

4.830

5.329

Hoger beroep

1.489

1.709

Schadebesluit

562

524

Verzoekschriften

38

48

   

Afgehandelde beroepszaken

7.427

8.106

Beroep

4.889

5.903

Hoger beroep

1.871

1.590

Schadebesluit

619

551

Verzoekschriften

48

62

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding. In de eerste 8 maanden van 2019 ontvingen we 13% minder (hoger)beroepszaken dan in dezelfde periode in 2018. Deze daling is in lijn met de daling van het aantal ontvangen bezwaarzaken.