Afhandeling bezwaren 2019

Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, dan kan hij een bezwaar indienen. In de eerste 8 maanden van 2019 werden 45.400 bezwaren ingediend. Dit is 7% meer dan in de eerste 8 maanden van 2018 (42.600). Het aantal wetstechnische bezwaren was ongeveer gelijk. Er werden meer medische bezwaren ingediend. Het percentage gegronde bezwaren in de eerste 8 maanden van 2019 was 24,7%. Dat is iets hoger dan in de eerste 8 maanden van 2018 (24,1%). 27,4% van de bezwaarzaken is ingetrokken, wat iets meer is dan in de eerste 8 maanden van 2018 (25,5%). Het lijkt daarbij vooral te gaan om door werkgevers ingediende bezwaren.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. Over de eerste 8 maanden van 2019 was de bezwaarintensiteit met 2,1% lager dan over 2018 (2,3%).

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

Ontvangen bezwaren

45.400

42.600

WW

9.600

9.400

Arbeidsongeschiktheidswetten

22.700

20.900

Ziektewet

13.100

12.300

   

Afgehandelde bezwaren

45.300

43.700

WW

9.900

10.100

Arbeidsongeschiktheidswetten

21.900

21.300

Ziektewet

13.500

12.300

We streven ernaar bezwaren vaker met mediation op te lossen. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Gedurende de eerste 8 maanden van 2019 zijn 54 mediations afgerond. In de eerste 8 maanden van 2018 waren dat er 70.