Ontwikkeling Wajong 2019

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

8.200

4.400

138.500

2004

9.400

4.900

142.600

2005

10.400

5.600

147.200

2006

13.600

4.900

155.900

2007

15.300

4.400

166.800

2008

16.100

4.300

178.600

2009

17.600

4.300

192.000

2010

17.800

4.600

205.100

2011

16.300

5.200

216.200

2012

15.300

5.100

226.500

2013

17.700

5.500

238.700

2014

17.400

5.700

250.600

2015

4.500

6.400

248.800

2016

4.200

6.100

247.100

2017

4.700

6.100

245.800

2018

5.200

6.500

245.100

2019 t/m aug.

4.000

4.300

244.800

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17e jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajong‑uitkering is jarenlang toegenomen, maar daalt sinds 2015 licht. Tot en met 2009 gold de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (de oude Wajong of oWajong). Op 1 januari 2010 werd de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong, nWajong of Wajong 2010) van kracht. Bij deze wet lag de nadruk op het arbeidsvermogen van Wajongers.

Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015). Deze wet is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij door hun ziekte of handicap niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook nooit kunnen ontwikkelen. Hierdoor is het aantal nieuwe Wajong‑uitkeringen sinds 2015 veel lager dan daarvoor. In de eerste 8 maanden van 2019 is het aantal nieuwe Wajong‑uitkeringen echter 13% hoger dan in de eerste 8 maanden van 2018. Dit komt vooral doordat relatief veel uitkeringsgerechtigden zijn overgestapt van de oude Wajong naar de Wajong 2010. Deze overstappen tellen mee als nieuwe uitkeringen.

In de eerste 8 maanden van 2019 kenden we 2.400 nieuwe uitkeringen voor de Wajong 2015 toe en beëindigden we er 147. Eind augustus 2019 waren er 11.400 lopende Wajong 2015‑uitkeringen.

Het aantal mensen met een oWajong‑uitkering is gedaald tot 169.500 per eind augustus 2019. Er werden in de eerste 8 maanden van 2019 bijna 700 oWajong‑uitkeringen toegekend en 2.700 oWajong‑uitkeringen beëindigd.

De instroom in de Wajong 2010 bedroeg in de eerste 8 maanden van 2019 bijna 900. Eind augustus 2019 waren er 63.900 mensen met een uitkering op grond van de Wajong 2010. Van bijna 1.500 mensen met een Wajong 2010‑uitkering werd de uitkering beëindigd.

Het totaalaantal lopende Wajong‑uitkeringen was eind augustus 2019 met 244.800 iets (0,1%) lager dan per eind 2018 (245.100).