Ontwikkeling WAO 2019

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

66.300

83.200

785.600

2004

59.200

78.900

765.800

2005

19.900

82.300

703.100

2006

11.000

75.000

639.000

2007

11.700

54.700

596.000

2008

8.200

46.100

558.100

2009

5.600

42.000

521.700

2010

4.300

39.700

486.300

2011

3.100

45.500

443.900

2012

2.200

39.900

406.200

2013

1.000

34.500

373.100

2014

1.000

31.200

343.000

2015

900

28.800

315.100

2016

700

22.800

293.000

2017

700

21.000

272.500

2018

700

20.100

253.600

2019 t/m aug.

400

9.800

244.100

Het totaalaantal WAO‑uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2019 met 9.500 gedaald tot 244.100. Dat is een daling met bijna 4%. De meeste mensen met een WAO‑uitkering zijn 45 jaar of ouder. De totale uitstroom was met 9.800 veel lager dan in de eerste 8 maanden van 2018 (12.300). Dit komt grotendeels doordat er in de eerste 8 maanden van 2019 als gevolg van de verhoging van de AOW‑leeftijd met 4 maanden geen beëindigingen wegens pensionering waren. Uitkeringen werden vooral beëindigd wegens overlijden.

De instroom in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2006 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA. We hebben 400 WAO‑uitkeringen toegekend in de eerste 8 maanden van 2019.