Ontwikkeling WW 2019

Eind augustus waren er 236.592 lopende WW‑uitkeringen. Achter dit cijfer gaat een grote dynamiek schuil. Het merendeel van de mensen blijft kort in de WW. Bijna 59% van de beëindigde uitkeringen had een duur van minder dan 6 maanden. De instroom in de WW nam de afgelopen jaren flink af, mede dankzij de gunstige situatie op de arbeidsmarkt. Aan die daling lijkt inmiddels een einde gekomen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde in de eerste 8 maanden van 2019 nog wel met 0,5% in vergelijking met een jaar geleden, maar de afname is een stuk lager dan voorheen. We verwachten dat de instroom in het laatste tertaal van 2019 en in 2020 weer toe zal nemen, omdat de economie minder hard groeit. Het aantal lopende WW‑uitkeringen daalt nog steeds, omdat er meer uitkeringen worden beëindigd dan dat er nieuwe uitkeringen worden toegekend.

In verband met de verwachte volumeontwikkelingen hebben we het aantal uitkeringsdeskundigen opgeschaald van 1.128 fte’s per begin 2019 naar 1.279 fte’s per eind augustus. We verwachten een verdere opschaling in de resterende maanden van 2019. Ook het bedrag dat we aan WW‑uitkeringen uitbetaalden, daalde. Dit bedrag was in de eerste 8 maanden van 2019 met € 2.500 miljoen 12% lager dan in de eerste 8 maanden van 2018 (€ 2.838 miljoen). Beide bedragen zijn inclusief de verantwoorde lasten in verband met de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

418.700

343.000

280.300

2004

426.200

383.600

321.700

2005

376.400

392.100

306.700

2006

311.100

369.800

249.200

2007

253.000

311.200

192.000

2008

242.100

262.800

170.800

2009

427.600

328.600

269.900

2010

414.600

420.800

263.700

2011

414.000

407.900

269.900

2012

502.500

432.200

340.200

2013

613.200

515.700

437.700

2014

605.200

602.000

440.800

2015

583.700

578.700

445.900

2016

491.000

524.900

412.000

2017

390.200

472.200

330.000

2018

335.500

402.700

262.700

2019 t/m aug.

229.000

255.200

236.600

We namen iets meer beslissingen over het recht op een WW‑uitkering dan in de eerste 8 maanden van 2018: 278.700 tegenover 275.500. We kenden 229.000 nieuwe WW‑uitkeringen toe, 1% minder dan in de eerste 8 maanden van 2018 (230.200). Het aantal beëindigde uitkeringen was met 255.200 10% lager dan in de eerste 8 maanden van 2018 (282.100).

De Wet werk en zekerheid (Wwz) beoogt om het voor WW’ers aantrekkelijker te maken om een baan te accepteren met een lager loon dan het loon dat zij voor aanvang van de werkloosheid verdienden. Het verschil wordt dan aangevuld vanuit de WW. Eind augustus 2019 waren er 63.700 mensen aan het werk met een aanvulling vanuit de WW.