Ondersteuning aan mensen met schulden 2019

Schulden kunnen het perspectief op werk en deelname aan de maatschappij in de weg staan. De wettelijke taak voor de uitvoering van schuldhulpverlening ligt in Nederland bij de gemeente. UWV richt zich op preventie. We geven voorlichting en proberen zo veel mogelijk te voorkomen dat klanten problematische schulden opbouwen. We verlenen bijvoorbeeld een voorschot of verwijzen de klant door naar een budgetcoach. Klantadviseurs van ons Klantencontactcentrum kunnen daarvoor de hulp van een speciaal team in Goes inroepen. In een pilot onderzoeken we enerzijds hoe medewerkers (dreigende) schuldproblematiek kunnen herkennen en welke meerwaarde het heeft als alle UWV’ers klanten met schulden voor maatwerk kunnen aanmelden. Anderzijds beproeven we de mogelijkheden om klanten met problematische schulden, met hun uitdrukkelijk instemming, via een zorgvuldige overdracht aan de gemeente over te dragen voor schuldhulpverlening. Deze pilot is begin 2018 gestart in Groot‑Amsterdam en is in het najaar van 2018 uitgebreid met Zuid‑Limburg. Alle UWV‑medewerkers die meededen aan de pilot hebben een training gevolgd in het bespreekbaar maken van schulden.

Uit een tussenmeting bleek dat de samenwerking tussen de diverse bedrijfsonderdelen en het speciale team in Goes is verbeterd. Zowel klanten als de gemeentelijke schuldhulpverlening ervaren de betrokkenheid van UWV als positief. De pilot liep door tot in het eerste kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van dit jaar is de formele pilotperiode afgerond. We verwachten in het derde kwartaal van 2019 een besluit te nemen over deze werkwijze.