Huisvesting

UWV heeft geen panden in eigendom, we huren alleen. Om besparingen te kunnen realiseren, voeren we heronderhandelingen voor locaties waarvan zeker is dat UWV daar langdurig zal verblijven. In de grote steden is de kantorenmarkt krapper geworden, waardoor besparingen op de huurprijs moeilijker worden. We verwachten dat de huurprijzen de komende jaren blijven stijgen. In 2018 hebben we, door langere huurtermijnen af te spreken, bij verlenging van de huurovereenkomsten een besparing gerealiseerd ten opzichte van het stilzwijgend verlengen van de huurcontracten. Eind 2018 liep voor 2 panden een heronderhandeling.

UWV had eind 2018 70 panden in portefeuille, 4 minder dan eind 2017. Ook het aantal vierkante meters is in 2018 verminderd. De gerealiseerde kosten zijn binnen de begroting gebleven. Het aantal te huisvesten fte’s is relatief iets minder afgenomen dan het aantal vierkante meters. De druk op huisvesting blijft dan ook hoog; er is vrijwel geen leegstand. Het aantal kantoorpanden zal de komende tijd daarom naar verwachting niet verder dalen.

 

Stand per

Stand per

 

eind 2018

eind 2017

Aantal panden in portefeuille

70

74

Aantal vierkante meters

357.800

365.100

Aantal te huisvesten fte’s*

*17.063

*17.269

  • * Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

UWV wil locatieonafhankelijk, dynamisch werken mogelijk maken. Met het oog hierop is de ICT‑hardware het afgelopen jaar vervangen. Zo zijn de meeste desktopcomputers vervangen door laptops en vaste telefoons door smartphones. We zijn bezig een daarop gericht kantoorinrichtingsconcept te ontwikkelen.