Doelmatige uitvoerder

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In 2018 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.726,2 miljoen. Dat is 6,9% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 was de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is in 2018 de resterende € 22 miljoen gerealiseerd.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in 2018 zijn met € 1.601,8 miljoen 0,6% hoger dan in 2017 (€ 1.592,4 miljoen). Over 2018 is in de reguliere kosten een budgetonderschrijding van € 26,3 miljoen gerealiseerd (1,6%).

Het totale begrotingsresultaat van 2018 is € 25,4 miljoen. Na onttrekking van reserves resteert een resultaat van nihil.