ICT‑prioriteit 4 – Functionele doorontwikkeling en baten

Voor 2018 zijn in het UWV Informatieplan strategische doelstellingen geformuleerd. De voor prioriteit 4 geldende strategische doelstelling is in dit artikel gecursiveerd.

Het project Herontwerp WW heeft sinds 2017 het aantal volledig geautomatiseerd afgehandelde aanvragen (straight through processing) vergroot. Hiermee versnellen we de doorlooptijd van de aanvraag, zodat de klant eerder duidelijkheid heeft over recht, hoogte en duur van de uitkering. Het project richt zich daarnaast op het digitaliseren van papieren formulieren en brieven, zodat we deze via uwv.nl digitaal aan klanten kunnen aanbieden.

Met de afronding van het project Toekomstbestendig Digipoort begin 2018 kunnen we betaalspecificaties, brieven voor de Ziektewet en de zwangerschapsuitkeringen, en financiële informatie nu digitaal beschikbaar stellen via Digipoort. Middelgrote en grote werkgevers kunnen hiermee gebruikmaken van een gebruiksvriendelijker en veilig alternatief voor digitale bulkverwerking dan voorheen met het werkgeversportaal. De leveranciers van door werkgevers gebruikte softwarepakketten hebben hun pakketten hierop nog niet aangepast. In 2019 voeren we nog een aantal wijzigingen door om aansluiting aantrekkelijker te maken.