Uitstroom uit de Ziektewet

Vangnetcategorie

2018

2017

   

Zwangerschap

73.800

74.600

Uitzendkrachten

40.800

33.300

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

17.200

11.400

Ontslag (einde dienstverband)

45.200

43.800

Zieke werklozen

67.800

76.400

Vrijwillig verzekerden

5.300

5.200

No-riskpolis

71.000

54.500

Overig

500

600

   

Totaal

321.600

299.800

In 2018 werden 7% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in 2017 (321.600 tegenover 299.800). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.