Aantal Suwinet‑bevragingen 2019

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.

Soort bericht

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

Arbeidsverleden (burgers)

3.363.010

3.520.713

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

24.097.741

21.787.639

   

Totaal

27.460.751

25.308.352